วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,955,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร