วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 2 นาที รายการ นานาสาระกับธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 2 นาที รายการ นานาสาระกับธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

4,146,250.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร