วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารเงินให้รองรับการจัดทำชุดข้อมูล (Data Set) ของส่วนบริหารพัสดุและควบคุมสัญญาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารเงินให้รองรับการจัดทำชุดข้อมูล (Data Set) ของส่วนบริหารพัสดุและควบคุมสัญญาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

262,767.00

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร