วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,551,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,551,500.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content