วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกรางวัลสลากแบบไฟฟ้า และ UPS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกรางวัลสลากแบบไฟฟ้า และ UPS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

695,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

695,500.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content