วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Mobile HR รองรับงานสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Mobile HR รองรับงานสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,863,829.38

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,863,829.38

วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content