วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งาน Software Subscription Support สำหรับโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งาน Software Subscription Support สำหรับโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

19,000,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content