วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อให้รองรับการตรวจจับรายการธุรกรรม Online Fraud โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อให้รองรับการตรวจจับรายการธุรกรรม Online Fraud โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,415,964.46

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,415,964.46

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content