วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่ง ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่ง ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,799,740.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,799,740.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร