วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรายการไป ระบบ GSB Money โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรายการไป ระบบ GSB Money โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,835,433.00

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร