วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบแสง สี เสียง สำหรับห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบแสง สี เสียง สำหรับห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content