วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง PIN PAD โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง PIN PAD โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,570,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,570,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content