วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาพญาไท ปี 66-67

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาพญาไท ปี 66-67

วงเงินงบประมาณ

3,722,649.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,722,649.- บาท

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content