วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

10,809,652.89 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,809,652.89 บาท

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content