วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อบานประตูห้องมั่นคงธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตามรภาคเอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 194,740.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อบานประตูห้องมั่นคงธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตามรภาคเอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 194,740.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

210,507.00

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2564
Skip to content