วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน

วงเงินงบประมาณ

2,749,100.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2566
Skip to content