วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มี.ค. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : ครุภัณฑ์สำนักงาน

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มี.ค. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : ครุภัณฑ์สำนักงาน

วงเงินงบประมาณ

801,500.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2564