วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา

จ้างเหมาปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content