วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการ Endpoint Detection and Response (EDR) และ e-mail Security Gateway ระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ

จ้างเหมาบริการ Endpoint Detection and Response (EDR) และ e-mail Security Gateway ระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ

วงเงินงบประมาณ

148,038,100.00

วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2566
Skip to content