วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างเหมาบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Threat Intelligence) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Threat Intelligence) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

1,605,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2565
Skip to content