วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างพัฒนาและเช่าใช้ทรัพยากร Infrastructure ระบบ Mobile Application สำหรับร้านค้า QR Code ธนาคารออมสิน (GSB Merchant) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน และค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จ้างพัฒนาและเช่าใช้ทรัพยากร Infrastructure ระบบ Mobile Application สำหรับร้านค้า QR Code ธนาคารออมสิน (GSB Merchant) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน และค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วงเงินงบประมาณ

23,595,686.75

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2567
Skip to content