วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างผลิตกระปุกออมสิิน รุ่น Metaverse Collection ลาย ออมสุขออมสิน เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมบรรจุรางวัลสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอช.ซี.เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเจนซี่ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างผลิตกระปุกออมสิิน รุ่น Metaverse Collection ลาย ออมสุขออมสิน เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมบรรจุรางวัลสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอช.ซี.เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเจนซี่ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

499,200.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2565
Skip to content