วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล สำหรับจอ Video Wall ณ สำนักงานธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ไอ มีเดีย จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 492,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล สำหรับจอ Video Wall ณ สำนักงานธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ไอ มีเดีย จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 492,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

492,500.00

วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 2565
Skip to content