วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะด้าน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล

จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะด้าน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล

วงเงินงบประมาณ

3,200,000.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566
Skip to content