วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรม โครงการ “GSB Smart Franchise” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : กลุ่ม SMEs / SMEs Start up

จ้างจัดกิจกรรม โครงการ “GSB Smart Franchise” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : กลุ่ม SMEs / SMEs Start up

วงเงินงบประมาณ

3,210,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2566
Skip to content