วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแอทสาทร กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแอทสาทร กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงซ่อมแซมสาขา

วงเงินงบประมาณ

980,800.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2566
Skip to content