การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • นโยบายและแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566-2570

  • นโยบายและแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565-2569

  • นโยบายและแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-2568

  • นโยบายและแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563-2567

Skip to content