วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

QR e-Donation

QR e-Donation ของธนาคารออมสิน ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริจาคเงินเข้าวัดและองค์กรการกุศลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องพะว้าพะวังเกี่ยวกับธนบัตรในกระเป๋าที่อาจมีไม่เพียงพอในการเข้าวัดทำบุญ เพราะต่อไปนี้แค่คุณสแกน QR Code ก็สามารถทำบุญบริจาคได้ทันที ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งวัดและผู้บริจาคในด้านของความสะดวกและความปลอดภัยโดยสามารถสแกน QR Code ของวัดได้ทั้งจากบริการ MyMo ของธนาคารออมสิน หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ซึ่งในส่วนของวัด หรือองค์กรการกุศล ที่ได้รับเงินบริจาคผ่าน QR Code Payment ก็สามารถบริหารจัดการกับเงินบริจาคที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนออมบุญอุ่นใจ

Skip to content