banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์จำลอง ประดิษฐาน ณ วัดห้วยหละ จ.ลำพูน

ออมสินเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์จำลอง ประดิษฐาน ณ วัดห้วยหละ จ.ลำพูน

18 พ.ย. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์จำลอง หน้าตัก 30 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดิษฐาน ณ วัดห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง พระครูวรธรรมาภิรม (เมืองอินทร์ วรธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยอง เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองยู้ จ.ลำพูน ร่วมอธิษฐานจิต และพระสงฆ์ 9 รูป สวดชยันต์โตเจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงหล่อกุลวัฒนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Skip to content