banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินดูงานวัฒนธรรมและด้านค่านิยมองค์กร ปตท.

ออมสินดูงานวัฒนธรรมและด้านค่านิยมองค์กร ปตท.

26 มิ.ย. 2562

 โดยเมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะ Change Catalyst ของแต่ละหน่วยงานในธนาคารออมสิน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมีคุณพัชร์รฐา ศิรกีรติพัฒน์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กร ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยค่านิยมองค์กรของ ปตท. “SPIRIT“ นั้นกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี 2550 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย Synergy สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรม Responsibility for Society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม Integrity and Ethics ร่วมสร้างพลังความดี และ Trust & Respect ร่วมสร้างความเชื่อมั่น ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีการปรับเพิ่มมุมมอง ความชัดเจนและการให้น้ำหนักแตกต่างกัน เพราะ ปตท. เชื่อว่า ค่านิยมที่เข้มแข็ง จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง

Skip to content