“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จ.ปัตตานี

23 มิ.ย. 2565

2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินร่วมกับสมาคมประมงอวนล้อมจับ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ครั้งที่ 10 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน โดยมีคุณสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธาน และมีคุณพรอุทัย สมพงค์ ผู้อำนวยการภาค 18 พร้อมด้วยคุณพัสตราภรณ์ พ้นภัย ผู้อำนวยการเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมวางปะการังเทียมชนิดคอนกรีตตามมาตรฐานของกรมประมง จำนวน 450 แท่ง เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์ อันจะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

2
16344271904443
16344271833195
5
16344271997272
16344271861041
6
4
แชร์เนื้อหา :
Skip to content