เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรม “CSR ออมสินเพื่อสมุย” ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยลงพื้นที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจาก 33 โรงเรียนในพื้นที่เกาะสมุยที่ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 จำนวน 320 ทุน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตโครงการโรงเรียนวิถีชีวิตพอเพียงแก่ 24 โรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์สำนักงาน ปรับปรุงอาคารเรียน สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยี่ยมชมธนาคารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยมีคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย คุณรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมด้วยนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองชาวสมุยและสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

โอกาสนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านบ้านท้องโตนดและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวถนนพัฒนา ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนการดำเนินงาน อุปกรณ์และระบบงาน และการปรับปรุงสำนักงานกองทุน พร้อมเยี่ยมชมวิถีชุมชนอิสลามหัวถนนและให้การสนับสนุนสินค้าชุมชนและกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอิสลามหัวถนนและชุมชนบ้านใต้ด้วย

8122563 Be 201209 1

8122563 Be 201209 2

8122563 Be 201209 4

8122563 Be 201209 9

8122563 Be 201209 10

8122563 Be 201209 12

8122563 Be 201209 15

8122563 Be 201209 16

8122563 Be 201209 18

8122563 Be 201209 19

8122563 Be 201209 20

129294719 3678107125586557 4612469619890075241 O

Skip to content