การเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) 

การเงินเพื่อความยั่งยืน จะมีบทบาทสำคัญในการให้สินเชื่อและลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือไปสู่เป้าหมายเดียวกันนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าคนรุ่นหลังจะได้อาศัยอยู่ในโลกที่ดีกว่า มีโอกาสมีชีวิตที่ดีกว่า และมีอนาคตที่รุ่งโรจน์อย่างยั่งยืน 

โดยจะเริ่มนำมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่ภายในปี 2566

การเงินเพื่อความยั่งยืน (sustainable Finance) 1

 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

การเงินเพื่อความยั่งยืน (sustainable Finance) 2              Link : https://www.gsb.or.th/gsb_smes/gsb-bcg-economy/

 

Link : https://www.gsb.or.th/csr/gsbcsr/csr-news/social-finance-framework/ 

 

 

Skip to content