ออมสินลงพื้นที่กิ่งแก้ว – บางพลี มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบเหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้โกดังโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกภายในซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยคุณชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 คุณนวลนารถ สายสุทธิวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 15 คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และพนักงานธนาคารออมสินภาค 15 ได้ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการยังชีพ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จำนวนกว่า 1,000 ชุด พร้อมด้วยน้ำดื่ม 5,000 ขวด ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ที่ทำการ อบต. บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์รับความช่วยเหลือเพื่อทำการแจกจ่ายไปยังจุดอพยพต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยอาศัยพักพิงชั่วคราวเป็นการเร่งด่วนต่อไป

S 13517059

S 13517058

S 13517056

S 13516989

S 13516987

S 13516986

S 13516985

S 13516984

S 13516983

S 13516980

Skip to content