ออมสินตั้งทีม “ไรเดอร์” โครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม ช่วย สปสช. ส่งยาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

12 เม.ย. 2565
News Detail 1

ธนาคารออมสิน อาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” จัดส่งยา ”ฟาวิพิราเวียร์” และเวชภัณฑ์ดูแลตนเอง หลังประสบปัญหาการจัด ส่งยาเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเร็ว แต่ละวันมีผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านจำนวนมากที่รอรับยา จำเป็นต้องพึ่งการจัดส่งด้วยไรเดอร์ซึ่งคล่องตัวกว่า และเข้าถึงที่พักอาศัยของผู้ป่วยตามตรอกซอยในชุมชนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home Isolation :HI) ยังมีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างรอการลงทะเบียนกับหน่วยบริการ ทำให้ยังไม่ได้รับการดูแล หากมีการอาการขยับสู่กลุ่มอาการสีเหลือง และสีแดง และโทรมาที่สายด่วน สปสช. 1330 เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินอาการตามเกณฑ์และจะจัดยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา ใช้วิธี ส่งยาให้ผู้ติดเชื้อหลายรูปแบบ อาทิ ส่งพัสดุไปรษณีย์ ส่งยาผ่านหน่วยงานต่าง ๆ หรือมีผู้มารับยาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อ เป็นต้น บางครั้งเกิดความล่าช้า และไม่สะดวกกับผู้ติดเชื้อที่รอรับยา จากช่องว่างนี้ สปสช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินจัดส่งไรเดอร์ (Rider) มาร่วมบริการส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อ โควิด 19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับยารักษาโดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น ช่วยยับยั้งภาวะรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้

“สปสช. ขอบคุณความร่วมมือจากธนาคารออมสินในครั้งนี้ สภาวการณ์วิกฤตนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมดูแลประชาชน ในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อโควิดที่รอรับยาจำนวนมาก บางวันสูงเกือบร้อยราย ไรเดอร์ส่งยานี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ติดเชื้อโควิดอย่างยิ่ง และยังช่วยแบ่งเบา ภาระงานให้กับ สปสช.” นพ.จเด็จ กล่าว

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดพื้นที่ ระบาดใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยพบว่าสภาพปัญหาขณะนี้ คือ มีผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองจำนวนหนึ่งที่ยังรอรับยาและเวชภัณฑ์รักษาตัวที่บ้าน เนื่องจาก มีผู้ลงทะเบียนกับ สปสช. จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อตามบ้านพักอาศัยที่อยู่ในชุมชน ตรอกซอย ซึ่งรถยนต์เข้าไม่ถึง และการจัดส่งด้วยวิธีอื่น อาจใช้ระยะเวลามากกว่าในการดำเนินการ ธนาคารจึงขออาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” ทำหน้าที่จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ สำหรับ ผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ได้รับยารักษาเร็วขึ้นและทันท่วงที ทั้งนี้ ไรเดอร์ออมสินห่วงใยทุกราย ได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจค้นหาเชื้อ โควิด 19 แล้ว รวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่กำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งคาดว่าไรเดอร์ ออมสินห่วงใยจะช่วยให้ภารกิจจัดส่งยา ผู้ติดเชื้อของ สปสช. มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นได้

ทั้งนี้ “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือสังคมในโครงการออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม ด้วยความตั้งใจธนาคารออมสิน ที่จะช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในชุมชน รวมถึงสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ กลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ โดยผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ หรือประสงค์ส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกับธนาคารออมสิน สามารถกดไลค์/ติดตาม facebook “เพจออมสินห่วงใย” เพื่อแจ้งความประสงค์ ได้ตลอด 24 ชม.

News Detail 1 1
News Detail 1 3
News Detail 1 2
News Detail 1 4 1
แชร์เนื้อหา :
Skip to content