ธนาคารออมสินภาค 9 ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

12 เม.ย. 2565
News Detail 4 1 1 2048x1071

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ธนาคารออมสินภาค 9 ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำ “สายน้ำชุมชน สร้างชีวิต” สนับสนุนปูนซีเมนต์ มูลค่า 100,000 บาท ในการก่อสร้างฝายห้วยขวากเพื่อการเกษตรตลอดชีวิต (ฝายหลวง) ให้กับบ้านขวากใต้ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยมี เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดธนาคารออมสินภาค 9 และคุณอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น ให้เกียรติเข้าร่วมงานและได้ร่วมสร้างฝายห้วยขวาก (ฝายหลวง) พร้อมกับประชาชนในพื้นที่

การสร้างฝายห้วยขวากเพื่อการเกษตรตลอดชีวิต (ฝายหลวง) ให้กับ บ้านขวากใต้จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภค และเพื่อทำการเกษตร สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ ทำให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ทางตรงมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,789 คน จำนวน 1,752 ครัวเรือน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

News Detail 4 1 1
News Detail 4 2 1
แชร์เนื้อหา :
Skip to content