เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารนำโดย คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “บวร” ณ โรงเรียนถาวรนิมิต ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมอบเงินสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนและปรับปรุงสนาม BBL (Brain Based Learning) ให้กับโรงเรียนถาวรนิมิต  ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ชุด และผู้สูงอายุ จำนวน 56 ชุด พร้อมกันนี้ มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบนักธรรมชั้นตรี/ชั้นโท จำนวน 25 ทุนด้วย โอกาสนี้ ประธานกรรมการธนาคารออมสินและคณะยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ “สวนเกษตร บวร” จำนวน 1,000 ต้น และถวายปัจจัยสมทบการก่อสร้างศาลาอเนกประสงต์และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต ด้วย

Tks 5709

Tks 5711

Tks 5786

Tks 5841

Tks 5888

Tks 5878

Tks 5928

Tks 5972

Tks 6092

Tks 5884

Skip to content