กิจกรรม CSR ณ ชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ และสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก จ.ชุมพร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > GSB CSR > ข่าวสาร / กิจกรรม CSR > กิจกรรม CSR ณ ชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ และสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก จ.ชุมพร

กิจกรรม CSR ณ ชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ และสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ จ.ชุมพร โดยเยี่ยมชมชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์และร่วมกิจกรรมล้อมวงชวนคุยการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พร้อมสนับสนุนเตาเผาขยะ การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาโฮมสเตย์ให้กับชุมชนเกาะพิทักษ์ โดยมีคุณอำพล ธานีครุฑ นายกสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนชุมชนในการรับมอบ ณ โฮมสเตย์ผู้ใหญ่หรั่ง เกาะพิทักษ์ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก และมอบเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องอุปโภคให้กับสถาบันการเงินชุมชนบางหมากด้วย

73144c6b

143682

143687

143686

143688

S 2023852

165239060

164241795

161267624

ภาพใหญ่ 8