Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

Shutterstock 2185859817

เชื่อว่าทั้งผู้บริโภคและนักการตลาดต่างตระหนักถึงบทบาทของแผนการตลาดที่เข้ามามีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจในซื้อสินค้าและบริการใดๆ แผนการตลาดยังเป็นสิ่งสะท้อนซึ่งพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันว่ากำลังให้ความสำคัญและความสนใจกับอะไร จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยที่บริบทของสังคมล้วนแวดล้อมไปด้วยความท้าทายในการใช้ชีวิต อย่างเช่นวิกฤติโลกระบาดที่ผ่านมา ผู้คนมีพฤติกรรมคิดถึงที่มีความสุขในอดีต (Nostalgia) เพื่อจัดการกับสภาวะจิตใจที่เคร่งเครียดและหลีกหนีจากความวิตกกังวล

Nostalverse คืออะไร

Nostalverse คือ กลยุทธ์ทางการตลาดของการเชื่อมอดีตสู่อนาคตไว้ด้วยความทรงจำที่เป็นสุข เป็นการผนวกรวมกันของ Nostalgia และ Metaverse ซึ่งต่อยอดมาจาก Nostalgia Marketing ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำการตลาดเพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกทางบวกของลูกค้าเข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์ อ้างอิงจากการศึกษาโดย Darrel Muehling, Washington State University พบว่าผู้บริโภคตอบรับและชื่นชอบโฆษณาที่พูดถึงความสุขใจในอดีตและให้ความรู้สึกถวิลหามากกว่าเรื่องราวในอดีตทั่วไป  Nostalverse จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความของผู้บริโภคจากความคิดถึงเรื่องราวในอดีต (Nostalgia) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก บูรณาการกับ โลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคจะมี Avatar เป็นของตัวเอง (Verse) ซึ่งเป็นบริบทสังคมปัจจุบัน

 

รายงานผลวิจัย Nostalverse ในไทย

ผลงานการวิจัยของสาขาการตลาด เรื่อง Nostalverse นี้จัดทำโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ร่วมสัมภาษณ์ 40 คนที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้แก่ Gen X, Gen Y และ Gen Z รวมทั้งการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผ่านการเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมจำนวน 860 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า คนไทย 3 ใน 4 มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ซึ่งมี 74.4 %ที่มีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และมีถึง 56.1% ที่ยังคงสนับสนุนแบรนด์ในความทรงจำ โดยในแต่ละเจนเนอเรชันมีแบรนด์ในความทรงจำแตกต่างกันดังนี้

 • Gen X มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Levi’s, นมตราหมี และ นันยาง
 • Gen Y มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Nokia, Milo และ Coca-Cola
 • Gen Z มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Nike, Johnson & Johnson และ Peptein

 

วางแผนการตลาดอย่างไรให้ตอบรับกับ Nostalverse

การวางแผนการตลาดเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีต่อเอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถทำได้ผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียงลำดับความสำคัญดังนี้คือ รูป สัมผัส กลิ่น เสียง และรส

 • รููป การกระตุ้นความรู้สึกโดยอาศัยสิ่งที่มองเห็นเพื่อสร้างภาพจำผ่านการใช้โลโก้ หน้าตาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงบุคคลและมาสคอต
 • สัมผัส การกระตุ้นความรู้สึกจากสัมผัสที่ได้จากการจับต้องตัวสินค้า แพ็คเกจจิ้ง รวมถึง น้ำหนักและอุณหูมิล้วนเป็นการสร้างความทรงจำให้ผู้บริโภครู้สึกผูกพันธ์กับแบรนด์
 • กลิ่น การกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างแนบเนียนที่สุด กลิ่นช่วยให้ผู้บริโภคจดจำกับประสบการณ์ใช้งานจนกลายเป็นความคุ้นเคย
 • เสียง การสร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นความรู้สึกได้การใช้เสียงรูปแบบเดิมซ้ำๆ ให้ผู้บริโภคจดจำกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ง่าย
 • รส การสร้างแบรนด์ให้น่าจดจำด้วยรสชาติชวนประทับใจเมื่อได้ลิ้มลอง ทำให้ผู้บริโภคผูกพันกับแบรนด์และสามารถจินตนาการรสชาติได้

FMAM คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต่อยอดได้จาก Nostalverse

กลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง Nostalverse ยังสามารถต่อยอดเพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่ชื่อว่า กลยุทธ์การตลาดในอดีตเชื่อมสู่โลกอนาคต FMAM แยกย่อยออกมาได้ดังนี้

 • Flashback การย้อนกลับไปหาความทรงจำอันเป็นสุขและปลอดภัยในอดีต จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นหลายเจ้ามีตัวเลือกให้ผู้บริโภคสามารถรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆ ให้กลับมาปรากฎในปัจจุบัน อย่างเช่น Stories Archive ของ Instagram และ On this day ของ Facebook หรือ Playlist เพลงที่ฟังในแต่ละปีของ Spotify
 • Moment of Happiness การฟื้นความทรงจำและช่วงเวลาดีๆที่มีความสุขในความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนและครอบครัว เช่น โปรเจ็ค My Heritage Deep Nostalgia ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพถ่ายของบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อให้กลับมาเป็นภาพที่มีชีวิตอีกครั้งได้
 • Align All Sensories เชื่อมโยงโลกเสมือนกับชีวิตจริงให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในโลกเสมือนได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่นเดียวกับในชีวิตจริง
 • Meta-Experience การใช้เทคโนโลยี Metaverse เพื่อยกระดับประสบการณ์ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่น Virtual Concert ที่ใช้วิธีฉายโฮโลแกรม หรือ Virtual Tour ที่จำลองการไปเยือนสถานที่จริงผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

 

ที่มาข้อมูล : ผลงานการวิจัยของสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม