Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

Shutterstock 2185859817

เชื่อว่าทั้งผู้บริโภคและนักการตลาดต่างตระหนักถึงบทบาทของแผนการตลาดที่เข้ามามีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจในซื้อสินค้าและบริการใดๆ แผนการตลาดยังเป็นสิ่งสะท้อนซึ่งพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันว่ากำลังให้ความสำคัญและความสนใจกับอะไร จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยที่บริบทของสังคมล้วนแวดล้อมไปด้วยความท้าทายในการใช้ชีวิต อย่างเช่นวิกฤติโลกระบาดที่ผ่านมา ผู้คนมีพฤติกรรมคิดถึงที่มีความสุขในอดีต (Nostalgia) เพื่อจัดการกับสภาวะจิตใจที่เคร่งเครียดและหลีกหนีจากความวิตกกังวล

Nostalverse คืออะไร

Nostalverse คือ กลยุทธ์ทางการตลาดของการเชื่อมอดีตสู่อนาคตไว้ด้วยความทรงจำที่เป็นสุข เป็นการผนวกรวมกันของ Nostalgia และ Metaverse ซึ่งต่อยอดมาจาก Nostalgia Marketing ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำการตลาดเพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกทางบวกของลูกค้าเข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์ อ้างอิงจากการศึกษาโดย Darrel Muehling, Washington State University พบว่าผู้บริโภคตอบรับและชื่นชอบโฆษณาที่พูดถึงความสุขใจในอดีตและให้ความรู้สึกถวิลหามากกว่าเรื่องราวในอดีตทั่วไป  Nostalverse จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความของผู้บริโภคจากความคิดถึงเรื่องราวในอดีต (Nostalgia) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก บูรณาการกับ โลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคจะมี Avatar เป็นของตัวเอง (Verse) ซึ่งเป็นบริบทสังคมปัจจุบัน

 

รายงานผลวิจัย Nostalverse ในไทย

ผลงานการวิจัยของสาขาการตลาด เรื่อง Nostalverse นี้จัดทำโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ร่วมสัมภาษณ์ 40 คนที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้แก่ Gen X, Gen Y และ Gen Z รวมทั้งการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผ่านการเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมจำนวน 860 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า คนไทย 3 ใน 4 มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ซึ่งมี 74.4 %ที่มีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และมีถึง 56.1% ที่ยังคงสนับสนุนแบรนด์ในความทรงจำ โดยในแต่ละเจนเนอเรชันมีแบรนด์ในความทรงจำแตกต่างกันดังนี้

 • Gen X มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Levi’s, นมตราหมี และ นันยาง
 • Gen Y มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Nokia, Milo และ Coca-Cola
 • Gen Z มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Nike, Johnson & Johnson และ Peptein

 

วางแผนการตลาดอย่างไรให้ตอบรับกับ Nostalverse

การวางแผนการตลาดเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีต่อเอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถทำได้ผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียงลำดับความสำคัญดังนี้คือ รูป สัมผัส กลิ่น เสียง และรส

 • รููป การกระตุ้นความรู้สึกโดยอาศัยสิ่งที่มองเห็นเพื่อสร้างภาพจำผ่านการใช้โลโก้ หน้าตาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงบุคคลและมาสคอต
 • สัมผัส การกระตุ้นความรู้สึกจากสัมผัสที่ได้จากการจับต้องตัวสินค้า แพ็คเกจจิ้ง รวมถึง น้ำหนักและอุณหูมิล้วนเป็นการสร้างความทรงจำให้ผู้บริโภครู้สึกผูกพันธ์กับแบรนด์
 • กลิ่น การกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างแนบเนียนที่สุด กลิ่นช่วยให้ผู้บริโภคจดจำกับประสบการณ์ใช้งานจนกลายเป็นความคุ้นเคย
 • เสียง การสร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นความรู้สึกได้การใช้เสียงรูปแบบเดิมซ้ำๆ ให้ผู้บริโภคจดจำกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ง่าย
 • รส การสร้างแบรนด์ให้น่าจดจำด้วยรสชาติชวนประทับใจเมื่อได้ลิ้มลอง ทำให้ผู้บริโภคผูกพันกับแบรนด์และสามารถจินตนาการรสชาติได้

FMAM คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต่อยอดได้จาก Nostalverse

กลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง Nostalverse ยังสามารถต่อยอดเพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่ชื่อว่า กลยุทธ์การตลาดในอดีตเชื่อมสู่โลกอนาคต FMAM แยกย่อยออกมาได้ดังนี้

 • Flashback การย้อนกลับไปหาความทรงจำอันเป็นสุขและปลอดภัยในอดีต จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นหลายเจ้ามีตัวเลือกให้ผู้บริโภคสามารถรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆ ให้กลับมาปรากฎในปัจจุบัน อย่างเช่น Stories Archive ของ Instagram และ On this day ของ Facebook หรือ Playlist เพลงที่ฟังในแต่ละปีของ Spotify
 • Moment of Happiness การฟื้นความทรงจำและช่วงเวลาดีๆที่มีความสุขในความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนและครอบครัว เช่น โปรเจ็ค My Heritage Deep Nostalgia ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพถ่ายของบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อให้กลับมาเป็นภาพที่มีชีวิตอีกครั้งได้
 • Align All Sensories เชื่อมโยงโลกเสมือนกับชีวิตจริงให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในโลกเสมือนได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่นเดียวกับในชีวิตจริง
 • Meta-Experience การใช้เทคโนโลยี Metaverse เพื่อยกระดับประสบการณ์ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่น Virtual Concert ที่ใช้วิธีฉายโฮโลแกรม หรือ Virtual Tour ที่จำลองการไปเยือนสถานที่จริงผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

 

ที่มาข้อมูล : ผลงานการวิจัยของสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Thum Metaverse 1200

ออมสินเมตาเวิร์ส ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์สประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
ออมสินxขายหัวเราะ Tn

ออมสิน x ขายหัวเราะ

ออมสิน x ขายหัวเราะ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Young,people,dancing,in,night,club

ปาร์ตี้อย่างไรให้ร่างไม่พัง เคล็ดลับดูแลสุขภาพสำหรับคนดื่มหนัก

รู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าดื่มหนัก คนรักการปาร์ตี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ดื่มหนักเกินไปจนส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Couple,visit,wedding,studio,to,choose,their,wedding,costume,,a

แต่งงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ วางแผนเก็บเงินอย่างไรดี

อยากแต่งงานจะสร้างความพร้อมทางการเงินอย่างไรให้เก็บเงินได้ไว เพื่อจัดงานในฝันและความรักที่สุขสมหวัง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Young,happy,excited,asian,business,woman,entrepreneur,winner,standing,on

7 นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัว

ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดี ด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นคนที่มองเห็นโอกาส เปิดใจกว้าง และมองโลกในแง่ดี

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Cheerful,asian,woman,holding,credit,card,ready,to,travel,,tourism

ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำบัตรเครดิตดีไหม

บัตรเครดิตช่วยให้การเที่ยวต่างประเทศสะดวกคล่องตัวได้มากกว่าอย่างไร ทำไมการมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลกจึงคุ้มค่ามากกว่าเงินสด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content