Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

Shutterstock 2185859817

เชื่อว่าทั้งผู้บริโภคและนักการตลาดต่างตระหนักถึงบทบาทของแผนการตลาดที่เข้ามามีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจในซื้อสินค้าและบริการใดๆ แผนการตลาดยังเป็นสิ่งสะท้อนซึ่งพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันว่ากำลังให้ความสำคัญและความสนใจกับอะไร จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยที่บริบทของสังคมล้วนแวดล้อมไปด้วยความท้าทายในการใช้ชีวิต อย่างเช่นวิกฤติโลกระบาดที่ผ่านมา ผู้คนมีพฤติกรรมคิดถึงที่มีความสุขในอดีต (Nostalgia) เพื่อจัดการกับสภาวะจิตใจที่เคร่งเครียดและหลีกหนีจากความวิตกกังวล

Nostalverse คืออะไร

Nostalverse คือ กลยุทธ์ทางการตลาดของการเชื่อมอดีตสู่อนาคตไว้ด้วยความทรงจำที่เป็นสุข เป็นการผนวกรวมกันของ Nostalgia และ Metaverse ซึ่งต่อยอดมาจาก Nostalgia Marketing ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำการตลาดเพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกทางบวกของลูกค้าเข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์ อ้างอิงจากการศึกษาโดย Darrel Muehling, Washington State University พบว่าผู้บริโภคตอบรับและชื่นชอบโฆษณาที่พูดถึงความสุขใจในอดีตและให้ความรู้สึกถวิลหามากกว่าเรื่องราวในอดีตทั่วไป  Nostalverse จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความของผู้บริโภคจากความคิดถึงเรื่องราวในอดีต (Nostalgia) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก บูรณาการกับ โลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคจะมี Avatar เป็นของตัวเอง (Verse) ซึ่งเป็นบริบทสังคมปัจจุบัน

 

รายงานผลวิจัย Nostalverse ในไทย

ผลงานการวิจัยของสาขาการตลาด เรื่อง Nostalverse นี้จัดทำโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ร่วมสัมภาษณ์ 40 คนที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้แก่ Gen X, Gen Y และ Gen Z รวมทั้งการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผ่านการเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมจำนวน 860 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า คนไทย 3 ใน 4 มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ซึ่งมี 74.4 %ที่มีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และมีถึง 56.1% ที่ยังคงสนับสนุนแบรนด์ในความทรงจำ โดยในแต่ละเจนเนอเรชันมีแบรนด์ในความทรงจำแตกต่างกันดังนี้

 • Gen X มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Levi’s, นมตราหมี และ นันยาง
 • Gen Y มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Nokia, Milo และ Coca-Cola
 • Gen Z มีความทรงจำที่ดีต่อแบรนด์ Nike, Johnson & Johnson และ Peptein

 

วางแผนการตลาดอย่างไรให้ตอบรับกับ Nostalverse

การวางแผนการตลาดเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีต่อเอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถทำได้ผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียงลำดับความสำคัญดังนี้คือ รูป สัมผัส กลิ่น เสียง และรส

 • รููป การกระตุ้นความรู้สึกโดยอาศัยสิ่งที่มองเห็นเพื่อสร้างภาพจำผ่านการใช้โลโก้ หน้าตาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงบุคคลและมาสคอต
 • สัมผัส การกระตุ้นความรู้สึกจากสัมผัสที่ได้จากการจับต้องตัวสินค้า แพ็คเกจจิ้ง รวมถึง น้ำหนักและอุณหูมิล้วนเป็นการสร้างความทรงจำให้ผู้บริโภครู้สึกผูกพันธ์กับแบรนด์
 • กลิ่น การกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างแนบเนียนที่สุด กลิ่นช่วยให้ผู้บริโภคจดจำกับประสบการณ์ใช้งานจนกลายเป็นความคุ้นเคย
 • เสียง การสร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นความรู้สึกได้การใช้เสียงรูปแบบเดิมซ้ำๆ ให้ผู้บริโภคจดจำกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ง่าย
 • รส การสร้างแบรนด์ให้น่าจดจำด้วยรสชาติชวนประทับใจเมื่อได้ลิ้มลอง ทำให้ผู้บริโภคผูกพันกับแบรนด์และสามารถจินตนาการรสชาติได้

FMAM คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต่อยอดได้จาก Nostalverse

กลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง Nostalverse ยังสามารถต่อยอดเพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่ชื่อว่า กลยุทธ์การตลาดในอดีตเชื่อมสู่โลกอนาคต FMAM แยกย่อยออกมาได้ดังนี้

 • Flashback การย้อนกลับไปหาความทรงจำอันเป็นสุขและปลอดภัยในอดีต จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นหลายเจ้ามีตัวเลือกให้ผู้บริโภคสามารถรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆ ให้กลับมาปรากฎในปัจจุบัน อย่างเช่น Stories Archive ของ Instagram และ On this day ของ Facebook หรือ Playlist เพลงที่ฟังในแต่ละปีของ Spotify
 • Moment of Happiness การฟื้นความทรงจำและช่วงเวลาดีๆที่มีความสุขในความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนและครอบครัว เช่น โปรเจ็ค My Heritage Deep Nostalgia ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพถ่ายของบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อให้กลับมาเป็นภาพที่มีชีวิตอีกครั้งได้
 • Align All Sensories เชื่อมโยงโลกเสมือนกับชีวิตจริงให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในโลกเสมือนได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่นเดียวกับในชีวิตจริง
 • Meta-Experience การใช้เทคโนโลยี Metaverse เพื่อยกระดับประสบการณ์ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่น Virtual Concert ที่ใช้วิธีฉายโฮโลแกรม หรือ Virtual Tour ที่จำลองการไปเยือนสถานที่จริงผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

 

ที่มาข้อมูล : ผลงานการวิจัยของสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม