วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

แต่ละธนาคารมีการกำหนดวงเงินการโอนต่อวันเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และเจ้าของบัญชีสามารถกำหนดวงเงินการโอนของตนเองได้เช่นเดียวกับการโอนเงินปกติ

ขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมที่แต่ละธนาคารกำหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2 บาท ตามอัตราคค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ โดยค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์จะไม่ได้แยกว่าเป็นการโอนธนาคารเดียวกัน หรือต่างธนาคาร หรือข้ามเขตแต่จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนตามจำนวนเงินที่โอน

ผู้โอนจะไม่สามรถทำรายการได้

ผู้เสียภาษีสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนที่ธนาคารใดก็ได้ โดยเมื่อยื่นแบบฟอร์มและขั้นตอนการตรวจสอบแล้วกรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนและผู้เสียภาษีจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันเดียวกันทุกธนาคาร อย่างไรก็ดีขอให้ลูกค้าติดตามสถานะการยื่นภาษีจาก website ของกรมสรรพากรเป็นข้อมูลประกอบด้วย

ให้ประชาชนศึกษาเงื่อนไขการรับสวัสดิการแต่ละประเภท เนื่องจากบางสวัสดิการจะกำหนดว่าต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด หากไม่ได้กำหนดก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกธนาคาร โดยเป็นการลงทะเบียนแบบที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

ผู้เสียภาษีสามารถรับเงินคืนภาษีผ่านเช็คได้เช่นเดิม แต่จะได้รับช้ากว่าการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด