เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.25 0.125
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.30 0.30
ประจำ 3 เดือน 0.62 0.40
ประจำ 6 เดือน 0.70 0.45
ประจำ 12 เดือน 1.00 0.60
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 6.150
MOR 5.995
MRR 6.245
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 32.47 33.12
EUR 35.11 36.15
GBP 39.69 41.20
CNY 4.43 4.95
JPY 0.2477 0.2578