วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน > การให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Counter ORFT Service)

การให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Counter ORFT Service)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท
2. จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 60 บาท
3. จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 70 บาท
4. จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท รายการละ 80 บาท
5. จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 90 บาท
6. จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท รายการละ 100 บาท
7. จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท รายการละ 110 บาท
8. จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

Skip to content