วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน > การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก

การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก

การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ให้คิดค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ภาษีคืน ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
2. ดอกเบี้ยพันธบัตร – เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
– นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

Skip to content