วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินเดือนฝากเข้าบัญชี  
(1) ส่วนราชการ รายการละ 5 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รายการละ 10 บาท
2. การโอนเงินอื่นใดนอกเหนือจาก 1. ผ่านธนาคารออมสิน  
(1) ส่วนราชการ รายการละ 10 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  รายการละ 20 บาท
3. การโอนเงินนอกเหนือจาก 1. และ 2.  
(1) สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) การยางแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(5) การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(6) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(7) สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(8) กระทรวงคมนาคม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(9) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
4. การโอนเงินนอกเหนือจากข้อ 3. ผ่านฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ
– การโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit ของสำนักงานประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน  2561

Skip to content