วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครการใช้บริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ  
(1) การรับฝากสลากออมสินพิเศษ ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ
(2) การจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ครั้งละ 40 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

Skip to content