วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit

การให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ (ประเทศไทย) ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) สำนักงานประกันสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) เทศบาลนครปฐม และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) กรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
(5) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(7) ศูนย์คุมอง จังหวัดราชบุรี เขตจังหวัดราชบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(8) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ เขตจังหวัดสุรินทร์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) ตลาดต้นพยอม 2 (เวียงพิงค์) และตลาดสุเทพ (ต้นพยอม) เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท

หมายเหตุ
– เทศบาลนครปฐม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

Skip to content