วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ > การให้บริการนับเหรียญกษาปณ์ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การให้บริการนับเหรียญกษาปณ์ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. เพื่อแลกเป็นธนบัตร รวมถึงการฝากเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
2. เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี – ไม่เกิน 3,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
– ส่วนที่เกินกว่า 3,000 บาท คิดร้อยละ 1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

Skip to content