วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การสอบถามข้อมูลเฉพาะ และบริการโอนเงินรายปี ปีละ 100 บาท
2. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

Skip to content