วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
2.8.1 รับชำระผ่านเคาน์เตอร์  
(1)  กองทุนการออมแห่งชาติ  (โครงการระบบทะเบียนสมาชิก  สำหรับเครือข่าย  กอช.)  เทศบาลตำบลเนินพระ  มหาวิทยาลัยนครพนม  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  และโรงเรียนไทรน้อย ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท

(2)  การรับชำระค่าบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(เงินทุนหมุนเวียนฯ  ศภ.1 – 11  กสอ.  และเงินทุนหมุนเวียนฯ สพค.  กสอ.)  การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนอาชีวศึกษา  (ฌ.พ.อ.)  การไฟฟ้านครหลวง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์    การประปานครหลวง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทียูโดม  เรสซิเดนท์เชียลคอมเพล็กซ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โรงเรียนบ้านค่าย  วิทยาลัยการอาชีพเถิน  โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  โรงเรียนเอกอโยธยา  โรงเรียนจุนวิทยาคม  โรงเรียนทุ่งสง  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด  โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท นครศรีธรรมราช  โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ  ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตรัง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด  วิทยาลัยทองสุข  มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร  โรงเรียนพลวิทยา  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  โรงเรียนวัชรวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โรงเรียนคลองลานวิทยา   บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน  เทศบาลตำบลนากลาง  โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ค่าสมัครสอบนักศึกษา  มรภ.อบ.)  วิทยาลัยชุมชนพังงา     บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา  โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท จำกัด (มหาชน)  โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย  โรงเรียนเมืองหลังสวน  โรงเรียนราชานุบาล  โรงเรียนสวีวิทยา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  โรงเรียนนาน้อย  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลสตูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง      โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  โรงเรียนไชยาวิทยา  โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  เทศบาลเมืองจันทนิมิต และสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์เมืองพัทยา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และโรงเรียนปะทิววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทศบาลตำบลอาจสามารถ และโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

 

ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท

(3) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัทเงินสดทันใจ จำกัด

 

ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(5)  การรับชำระค่าบริการของ  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด  บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “ร้อยพฤกษา”  บริษัท ไอทีทีพี จำกัด  บริษัท ไทยโตโยเทค จำกัด  บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล  บริษัท จักรวาล คาร์เซ็นเตอร์ (2016) จำกัด  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด  และบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(7) การรับชำระค่าบริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(8) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด เขตจังหวัดสงขลา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทลัย สุราษฎร์ธานี เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(11) การรับชำระค่าบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(12) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด เขตจังหวัดลพบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(13) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ที เค ซี เขตจังหวัดกำแพงเพชร รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(14) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหชัยราษี และบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด เขตจังหวัดศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(15) การรับชำระค่าบริการของบริษัท สมานมิตร รุ่งเรือง จำกัด บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (เวียงสระ) จำกัด และบริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (บ้านนาสาร) จำกัด เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(16) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง จำกัด เขตจังหวัดปัตตานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(17) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด ต.อุดมทรัพย์ มอเตอร์คาร์ และบริษัท มิตรประชามอเตอร์ จำกัด เขตจังหวัดพิษณุโลก รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(18)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด  และ บริษัท เค.เอส.เอ็ม. บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(19)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัดบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด  บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด  และบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(20)  การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์ เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(21) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ดุสิตออโต้เซลล์ จำกัด และบริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จำกัด เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(22)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอ.พี.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด  บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด  และบริษัท เอทีเอ็ม จำกัด

เขตจังหวัดสงขลา    รายการละ  10  บาท

นอกเขตดังกล่าว     รายการละ  15  บาท

(23) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด

เขตจังหวัดนครสวรรค์ รายการละ 10 บาท

นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท

(24)  การรับชำระค่าบริการตาม  (3)  (5)  (6)  และ  (7)     สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา

การรับชำระค่าบริการตาม  (19)  สำหรับสาขา   นอกเขตจังหวัดขอนแก่น

การรับชำระค่าบริการตาม  (8)  และ  (22)  สำหรับสาขา  นอกเขตจังหวัดสงขลา

การรับชำระค่าบริการตาม  (9)  และ  (21)  สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกระบี่

การรับชำระค่าบริการตาม  (10)  และ  (15)  สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การรับชำระค่าบริการตาม  (11)  และ  (19)  สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเชียงใหม่

การรับชำระค่าบริการตาม  (12)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดลพบุรี

การรับชำระค่าบริการตาม  (13)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดกำแพงเพชร

การรับชำระค่าบริการตาม  (14)  สำหรับสาขานอกเขต   จังหวัดศรีสะเกษ

การรับชำระค่าบริการตาม  (16)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดปัตตานี

การรับชำระค่าบริการตาม  (17)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดพิษณุโลก

การรับชำระค่าบริการตาม  (20)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดกาฬสินธุ์

การรับชำระค่าบริการตาม  (23)  สำหรับสาขานอกเขต  จังหวัดนครสวรรค์

แต่ละรายการเกินกว่า  50,000  บาท  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

– ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(25) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(26) การรับชำระค่าบริการตาม (26) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 400,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 40,000 บาท
แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(27) การรับชำระค่าบริการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(28) การรับชำระค่าบริการตาม (29) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท
(29) การรับชำระเงินงวดเช่าซื้ออิสลาม และการรับชำระภาษี ของกรมสรรพากร และการรับชำระค่าบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต และการรับชำระค่าธรรมเนียมกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(31) การรับชำระค่าบริการของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(32) การรับชำระค่าบริการตาม (31) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 100,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(33) การให้บริการรับฝากเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(33.1) การรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับละ 150 บาท
(33.2) การรับชำระบริการรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนรับรองสำเนางบการเงิน รับรองสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรับรองสำเนาทะเบียนสมาชิกของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม หอการค้า และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แผ่นที่ 1-5 คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ตั้งแต่แผ่นที่ 6 เป็นต้นไปคิดค่าธรรมเนียมแผ่นละ 20 บาท
(34) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินรับชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ  
(34.1) ตั้งแต่ 1 – 100,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(34.2) มากกว่า 100,000 – 200,000 ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
(34.3) มากกว่า 200,000 – 300,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 30 บาท
(34.4) มากกว่า 300,000 – 400,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 40 บาท
(34.5) มากกว่า 400,000 – 500,000 บาท ทั่วประเทศ รายการละ 50 บาท
(35) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด ทั่วประเทศ  รายการละ  12  บาท
(36)  การรับชำระค่าบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

– เขตกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา  รายการละ  10  บาท

นอกเขตดังกล่าว  มีเงื่อนไขดังนี้

(1)  จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน  50,000  บาท  รายการละ  10  บาท

(2)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  50,000  บาท  ไม่เกิน  100,000  บาท  รายการละ  20  บาท

(3)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  100,000  บาท  ไม่เกิน  150,000  บาท  รายการละ  30  บาท

(4)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  150,000  บาท  ไม่เกิน  200,000  บาท  รายการละ  40  บาท

(5)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  200,000  บาท  ไม่เกิน  250,000  บาท  รายการละ  50  บาท

(6)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  250,000  บาท  ไม่เกิน  300,000  บาท  รายการละ  60  บาท

(7)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  300,000  บาท  ไม่เกิน  350,000  บาท  รายการละ  70  บาท

(8)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  350,000  บาท  ไม่เกิน  400,000  บาท  รายการละ  80  บาท

(9)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  400,000  บาท  ไม่เกิน  450,000  บาท  รายการละ  90  บาท

(10)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  450,000  บาท  ไม่เกิน  500,000  บาท  รายการละ  100  บาท

(37)  การรับชำระค่าบริการของบริษัท ปรินทร จำกัด

 

– เขตกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา  มีเงื่อนไขดังนี้

(1)  จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน  500,000  บาท  รายการละ  5  บาท

(2)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  500,000  บาท  คิดค่าธรรมเนียมตาม  (1)  และจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ  0.1  ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน500,000  บาท  แต่ไม่เกินรายการละ  800  บาท

นอกเขตดังกล่าว  มีเงื่อนไขดังนี้

(1)  จำนวนเงินรับชำระไม่เกิน  500,000  บาท  รายการละ  10  บาท

(2)  จำนวนเงินรับชำระมากกว่า  500,000  บาท  คิดค่าธรรมเนียมตาม  (1)  และจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ  0.1  ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน500,000  บาท  แต่ไม่เกินรายการละ  1,000  บาท

(38)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  • จำนวนเงินรรับชำระไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 5 บาท
  • และคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกินรายละ 1,000 บาท

2.8.2  การรับชำระผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ  (ATM)  หรือเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ  (ADM – Recycle)  ของธนาคารออมสิน  โดยใช้บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์  บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์  บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์  GSB GEN CARD  GSB GEN CARD Limited  บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค  และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ธนาคาร ออกใช้และให้บริการ

(1) รับชำระค่าบริการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินทุนหมุนเวียนฯ  ศภ.1 – 11  กสอ.  และเงินทุนหมุนเวียนฯ  สพค.  กสอ.)   บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด  บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด  บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด  บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  การรับชำระภาษีของกรมสรรพากร  บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด  การประปานครหลวง  บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด  บริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด  การไฟฟ้านครหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  บริษัท เอ.พี.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด  การรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด  บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

 ทั่วประเทศ  รายการละ  10  บาท
(2) เทศบาลตำบลอาจสามารถ – ทั่วประเทศ  รายการละ  5  บาท
2.8.3  การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  
(1) การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการออมสิน Internet Banking) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
(2) การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนิติบุคคล ( GSB Corporate  Internet Banking) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
 2.8.4. การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
 
Skip to content