วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน > การถอนเงินบัญชีหนึ่งนำไปฝากอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งผู้ฝากได้มอบอำนาจหรือยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ถอนเงิน

การถอนเงินบัญชีหนึ่งนำไปฝากอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งผู้ฝากได้มอบอำนาจหรือยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ถอนเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป รายการละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 20 บาท ต่อวัน  
2. รัฐวิสาหกิจ รายการละ 10 บาทแต่ไม่เกิน 20 บาท ต่อวัน  
3. ส่วนราชการ ยกเว้นให้  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

Skip to content