วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนและการโอนเงิน > การถอนเงินบัญชีหนึ่งนำไปฝากอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งผู้ฝากได้มอบอำนาจหรือยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ถอนเงิน

การถอนเงินบัญชีหนึ่งนำไปฝากอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งผู้ฝากได้มอบอำนาจหรือยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ถอนเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป รายการละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 20 บาท ต่อวัน  
2. รัฐวิสาหกิจ รายการละ 10 บาทแต่ไม่เกิน 20 บาท ต่อวัน  
3. ส่วนราชการ ยกเว้นให้  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป